RODO/ Regulamin rezerwacji

Regulamin przetwarzania danych i Polityka prywatności
Informacja o administratorze danych
Administratorem danych osobowych jest Pastelove Nail Bar z siedzibą w Wołominie przy ul. Miłej 2/4 ; kod pocztowy 05-200, którego właścicielem jest Magdalena Mieczkowska ul.Miła 2/4 05-200 Wołomin. Mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:
– listownie: ul. Miła 2/4 05-200 Wołomin
– e-mailowo: kontakt@paznokciewolomin.pl
– telefonicznie: 570 300 480
Zasady przetwarzania danych
Jakie dane przetwarzamy?
– dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu)
– dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza nasz serwis oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,

Po co potrzebne nam są dane osobowe?
Dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:
– zapisania na wizytę w naszym salonie
– dodania do bazy danych w naszym systemie on – line
– wysyłki sms-ów z przypomnieniem lub informacją o zapisaniu / odwołaniu wizyty
– archiwizacji
Dane te nie będą udostępnione poza nasz salon, chyba, że poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. sądy i policja.

W jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane?
1. Dane osobowe zgromadzone są w systemie rezerwacji on-line (Nakiedy sp. z o.o. ul. 3 maja 15/4 84-200 Wejherowo)
2. Dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne np. otrzymać karę od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO) lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą:
– na potrzeby bezpośredniego kontaktu
– na potrzeby wykrywania nadużyć – zawiadamiania właściwych organów państwowych, gdy zostaniemy o to poproszeni (podstawa prawna: wykonanie umowy)
4. Żadne dane nie mogą być przetwarzane ani udostępnione bez wyraźnej Państwa zgody.
5. Wgląd w Państwa dane mają jedynie osoby przez nas upoważnione – nasi pracownicy oraz administrator systemu rezerwacji (Nakiedy sp. z o.o. ul. 3 maja 15/4 84-200 Wejherowo)

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych
– zgodność z obowiązkiem prawnym
– prawnie uzasadniony interes firmy
– zgoda wyrażona przez Państwa
Pliki Cookies – „Ciasteczka”
Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Państwa ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy (tzw. autouzupełnianie). Dzięki nim strona działa sprawniej i nie muszą Państwo ponownie wpisywać już raz przekazanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, a jedynie zapamiętują Państwa preferencje. „Ciasteczka” zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystają nawet po opuszczeniu strony.

Prywatność i bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Mają Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Na bieżąco informujemy o ich zbieraniu i przetwarzaniu np. w ramach rejestracji. Mają Państwo w każdej chwili możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo również prawo do:
1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
2. dostępu oraz zmiany swoich danych
3. żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO.
5. sprostowania (poprawienie danych)
6. ograniczenia przetwarzania
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.
W tym celu prosimy o kontakt:
– listownie: ul. Miła 2/4 05-200 Wołomin
– e-mailowo: kontakt@paznokciewolomin.pl
– telefonicznie: 570 300 480
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych. W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych, z wyłączeniem sytuacji, w których  istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla interesów Państwa, lub podstaw do dochodzenia roszczeń.

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do Regulaminu przetwarzania danych i Polityki prywatności
W trosce o dostarczenie istotnych i czytelnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, niniejszy Regulamin przetwarzania danych i Polityka prywatności mogą być aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.

 

 

Regulamin rezerwacji

poniższy regulamin dotyczy rezerwacji wizyt na usługi oferowane w Pastelove Nail Bar, który znajduję się w Wołominie przy ul. Miłej 2/4. NIP 125-135-81-88 Regon 382440148

Rezerwacji można dokonać:

  1. telefonicznie dzwoniąc pod nr 570-300-480 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00

  2. przez funpage strony https://www.facebook.com/Pastelovenailbar/

  3. on-line przez stronę internetową www.paznokciewolomin.pl

Przy rezerwacji on-line niektóre usługi wymagają zapłacenia zadatku w wysokości 60 zł zadatek jest pobierany automatycznie przy dokonywanej rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności www.Przelewy24.pl

Usługi, przy których zadatek jest wymagany to usługi przedłużenia paznokci, rekonstrukcji paznokci, uzupełnienia przedłużenia, „set”.

Zadatek jest pobierany na poczet zarezerwowanej usługi. Jeśli usługa się odbędzie klientka uiszcza w salonie pozostałą część kwoty za daną usługę (kwoty podane są na stronie w zakładce cennik). Jeśli klientka odwoła wizytę 24 godziny (lub więcej ) przed planowanym spotkaniem to zadatek przechodzi na poczet kolejnej wizyty. Jeśli jednak klientka nie stawi się na wizytę lub odwoła ją w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym spotkaniem wpłacony zadatek nie zostanie jej zwrócony ani też nie przejdzie na poczet kolejnej wizyty.

Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn zależnych od stylistki, stylistka zobowiązuje się przyjąć klientkę w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż tydzień od planowanej wizyty. W innym wypadku zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego przez klientkę zadatku.

W przypadku spóźnienia dłuższego niż 10 minut, usługa może zostać wykonana w podstawowej wersji chyba, że stylistka zdecyduje inaczej.

Stylistka ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy ma wątpliwości co do stanu płytki paznokcia (choroby grzybicze, bakteryjne).

Klientka ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio w salonie  do 4 dni od dnia wykonania usługi.  Reklamacje będą rozpatrywane na miejscu. W ramach reklamacji przysługuje poprawienie wykonanej usługi.