RODO

Regulamin przetwarzania danych i Polityka prywatności
Informacja o administratorze danych
Administratorem danych osobowych jest Pastelove Nail Bar z siedzibą w Wołominie przy ul. Miłej 2/4 ; kod pocztowy 05-200, którego właścicielem jest Magdalena Mieczkowska ul.Miła 2/4 05-200 Wołomin. Mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:
– listownie: ul. Miła 2/4 05-200 Wołomin
– e-mailowo: kontakt@paznokciewolomin.pl
– telefonicznie: 570 300 480
Zasady przetwarzania danych
Jakie dane przetwarzamy?
– dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu)
– dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza nasz serwis oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,

Po co potrzebne nam są dane osobowe?
Dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:
– zapisania na wizytę w naszym salonie
– dodania do bazy danych w naszym systemie on – line
– wysyłki sms-ów z przypomnieniem lub informacją o zapisaniu / odwołaniu wizyty
– archiwizacji
Dane te nie będą udostępnione poza nasz salon, chyba, że poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. sądy i policja.

W jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane?
1. Dane osobowe zgromadzone są w systemie rezerwacji on-line (Nakiedy sp. z o.o. ul. 3 maja 15/4 84-200 Wejherowo)
2. Dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne np. otrzymać karę od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO) lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą:
– na potrzeby bezpośredniego kontaktu
– na potrzeby wykrywania nadużyć – zawiadamiania właściwych organów państwowych, gdy zostaniemy o to poproszeni (podstawa prawna: wykonanie umowy)
4. Żadne dane nie mogą być przetwarzane ani udostępnione bez wyraźnej Państwa zgody.
5. Wgląd w Państwa dane mają jedynie osoby przez nas upoważnione – nasi pracownicy oraz administrator systemu rezerwacji (Nakiedy sp. z o.o. ul. 3 maja 15/4 84-200 Wejherowo)

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych
– zgodność z obowiązkiem prawnym
– prawnie uzasadniony interes firmy
– zgoda wyrażona przez Państwa
Pliki Cookies – „Ciasteczka”
Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Państwa ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy (tzw. autouzupełnianie). Dzięki nim strona działa sprawniej i nie muszą Państwo ponownie wpisywać już raz przekazanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, a jedynie zapamiętują Państwa preferencje. „Ciasteczka” zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystają nawet po opuszczeniu strony.

Prywatność i bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Mają Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Na bieżąco informujemy o ich zbieraniu i przetwarzaniu np. w ramach rejestracji. Mają Państwo w każdej chwili możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.
Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo również prawo do:
1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
2. dostępu oraz zmiany swoich danych
3. żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO.
5. sprostowania (poprawienie danych)
6. ograniczenia przetwarzania
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.
W tym celu prosimy o kontakt:
– listownie: ul. Miła 2/4 05-200 Wołomin
– e-mailowo: kontakt@paznokciewolomin.pl
– telefonicznie: 570 300 480
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych. W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych, z wyłączeniem sytuacji, w których  istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla interesów Państwa, lub podstaw do dochodzenia roszczeń.

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do Regulaminu przetwarzania danych i Polityki prywatności
W trosce o dostarczenie istotnych i czytelnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, niniejszy Regulamin przetwarzania danych i Polityka prywatności mogą być aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.